Breaking News

ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ | Steps to know your Electricity Usage and Bill Online

ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ – Electricity Bill Details

ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ – Electricity Bill Details

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು “ಮಹಿತಿ ಕಣಜ” ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರಾಸರಿ ಉಚಿತ ಬಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬವುದಾಗಿದೆ.

Steps to know your Electricity Usage and Bill Online

ಹಂತ 1: “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಮೊದಲಿಗೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ “ಮಹಿತಿ ಕಣಜ” ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

BESCOM: [ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್: ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]
HESCOM: [ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬಿಲ್: ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ]

ಹಂತ 1: “ಮಹಿತಿ ಕಣಜ” ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಮೊದಲಿಗೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ “ಮಹಿತಿ ಕಣಜ” ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ

ನಂತರ, “ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಡಿ” [Account ID] ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಐ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೋ ಆ ತಿಂಗಳನ್ನು From Date* ಮತ್ತು To Date* ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು “Submit” ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹಂತ 3: ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ನೀವು “Submit” ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ “ಬಳಕೆ” ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಿಲ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *