Breaking News

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಹಾವೀರನ ಪ್ರತಿಮೆ ಪತ್ತೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಹಾವೀರನ ಪ್ರತಿಮೆ ಪತ್ತೆ | 1000 years old Mahavir statue found in Tamil Nadu ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ, ವಿರುದುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ...

ಮುಸ್ತಫ ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷಾ ಆಟಾಟರ್ಕ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Mustafa Kemal Pasha Biography in Kannada

ಮುಸ್ತಫ ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷಾ ಆಟಾಟರ್ಕ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Mustafa Kemal Pasha Biography in Kannada ಮುಸ್ತಫ ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷಾ ಆಟಾಟರ್ಕ್ [Mustafa Kemal Atatürk or Mustafa Kemal Pasha] ಆಧುನಿಕ...

ಲಿಯಾನ್ ಟ್ರಾಟ್‌ಸ್ಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Leon Trotsky Biography in Kannada

ಲಿಯಾನ್ ಟ್ರಾಟ್‌ಸ್ಕಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Leon Trotsky Biography in Kannada ರಷ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಟ್‌ಸ್ಕಿಯದು [Leon Trotsky] ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ, ತತ್ವನಿಷ್ಯ, ಯುವಜನರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ...

ಲಿಯೋ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Leo Tolstoy Biography in Kannada

ಲಿಯೋ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Leo Tolstoy Biography in Kannada ಇವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕೌಂಟ್‌ಲಿಯೊ ಟಾಲ್‌ ಸ್ಟಾಯ್ [Count Lev Nikolayevich Tolstoy], 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತ ರಷ್ಯನ್...

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Florence Nightingale Biography in Kannada

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Florence Nightingale Biography in Kannada ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಾದಿ (Nurse) ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ [Florence Nightingale] 19ನೇ ಶತಮಾನ ರೂಪಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜಗದ್‌ ವಿಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಓರ್ವಳಾಗಿದ್ದಾಳ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡ...

ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Josephine Bonaparte History in Kannada

ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Josephine Bonaparte History in Kannada Joséphine de Beauharnais (1763-1814) ಇವಳ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್. 1763ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್ಸ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು....

ಟ್ಯಾಲಿರಾಂಡ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Talleyrand History in Kannada

ಟ್ಯಾಲಿರಾಂಡ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Talleyrand History in Kannada: ಇವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರೀಸ್ ಡಿ ಟ್ಯಾಲಿರಾಂಡ್ [Charles Maurice De Talleyrand], ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವನು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನ, ತೋರಿದ...

ಮ್ಯಾಕಿಯವೆಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Niccolo Machiavelli History in Kannada

ಮ್ಯಾಕಿಯವೆಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Niccolo Machiavelli History in Kannada: ನಿಕ್ಕೋಲೊ ಮ್ಯಾಕಿಯವೆಲ್ಲಿ, Niccolo Machiavelli [1469-1527] ರಾಜಕೀಯ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಣಾತ ಬರಹಗಾರನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮ್ಯಾಕಿಯವೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದುಂಟು....