Breaking News

Chaksu: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಕಿರುಕುಳ – ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

Chaksu: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಕಿರುಕುಳ - ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ‘ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ನ 13 ನಂಬರ್‌ ಹೇಳಿ’, ‘1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಾರ್‌’, ‘ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ,...

30 ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು – ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ

30 ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು - ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ | Weakest Password List 2023 ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, admin123...