Breaking News

WhatsApp: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 71 ಲಕ್ಷ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾನ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 71 ಲಕ್ಷ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾನ್ | 71 lakh WhatsApp accounts blocked in India ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದನ್ನು...