ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Peter the Great History in Kannada – Part 1

ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Peter the Great History in Kannada - Part 1 ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕಯಿವ (Kieva or Kiefa), ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ದೂರ ಕಯಿಫ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೂಕ್…
Josephine Bonaparte History Kannada

ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Josephine Bonaparte History in Kannada

ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Josephine Bonaparte History in Kannada Joséphine de Beauharnais (1763-1814) ಇವಳ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್. 1763ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್ಸ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿ ಜನರಲ್ ಸೈಂಟ್…