ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Peter the Great History in Kannada – Part 1

ರಷ್ಯಾದ ಪೀಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ - Peter the Great History in Kannada - Part 1 ರಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮನೆತನ ಕಯಿವ (Kieva or Kiefa), ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ದೂರ ಕಯಿಫ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಯೂಕ್…
Mustafa Kemal Pasha biography in Kannada

ಮುಸ್ತಫ ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷಾ ಆಟಾಟರ್ಕ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Mustafa Kemal Pasha Biography in Kannada

ಮುಸ್ತಫ ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷಾ ಆಟಾಟರ್ಕ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ – Mustafa Kemal Pasha Biography in Kannada ಮುಸ್ತಫ ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷಾ ಆಟಾಟರ್ಕ್ [Mustafa Kemal Atatürk or Mustafa Kemal Pasha] ಆಧುನಿಕ ಟರ್ಕಿಯ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬ ವೊಂದರಲ್ಲಿ…
Josephine Bonaparte History Kannada

ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Josephine Bonaparte History in Kannada

ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Josephine Bonaparte History in Kannada Joséphine de Beauharnais (1763-1814) ಇವಳ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಜೊಸೆಫೈನ್. 1763ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್ಸ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿ ಜನರಲ್ ಸೈಂಟ್…
ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada

ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada

ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Ali Bongo Ondimba Biography in Kannada ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಒಂಡಿಂಬಾ [ಅಲೈನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ ಬೊಂಗೊ] ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಬೊನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.…
ಪಿ. ವೀರ ಮುತ್ತುವೆಲ್ – ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ. ವೀರ ಮುತ್ತುವೇಲ್ – ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ. ವೀರ ಮುತ್ತುವೇಲ್ - ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು [Chandrayaan 3 Project Director P. Veeramuthuvel Biography in Kannada]: ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಾಲ್ಕನೇ…